In de hele bedrijfsvoering van RETRA nv staat respect voor wettelijke bepalingen rond veiligheid en milieu voorop.

Veiligheid:

  • veiligheidscoördinator
  • jaaractieplan
  • intern verkeersplan
  • veiligheidscamera
  • eigen brandveiligheidsysteem
  • nauwgezette keuringen en onderhoud op machines

Milieu:

  • milieucoördinator
  • naleven van de voorschriften over stofhinder en afwatering
  • bodemattest
  • milieu-vergunning klasse A.
Uw metalen, onze zorg