Inzamelen, vermalen en scheiden van ferro schroot

Tijdens dit proces wordt de input door de shredder gedefragmenteerd en worden ook de aanwezige non ferrormetalen gescheiden

Voor

  • Autowrakken
  • Welvaartsschroot
  • Licht snij-ijzer
  • Kleine motoren
  • Onzuiver schroot

Na

  • Dens en egaal kwalitatief ijzerschroot voor diverse staalfabrieken.
  • Zuivere metalen stroom voor de non-ferromarkt en flotatiebedrijven

Dit proces garandeert maximale recuperatie en zuiverheid van de metalen!

Uw metalen, onze zorg